MIÉRT helyett HOGYAN

BELÜL SEMMI NEM VÁLTOZOTT bejegyzésben az alábbi kulcsszavak jelentek meg:

 1. TE VAGY A KÖZÉPPONT
 2. EGYÉNI FELELŐSSÉG VÁLLALÁS IDŐSZAKA
 3. MINDEN LEHET ESZKÖZ
 4. GYAKORLÁS
 5. AMIBEN A LEGJOBB VAGY
 6. FOLYTASD / VÁLTOZTASS / HANGOLD FINOMRA
 7. FELISMERÉS / ELFOGADÁS / CSELEKVÉS
 8. MIÉRT helyett HOGYAN
 9. NEGATÍV / POZITÍV / SEMLEGES
 10. MÉG: MOZGÁS / ÉTKEZÉS / GONDOLKODÁS
 11. TÉR az AZONOSSÁGOK FELISMERÉSÉNEK KÉPESSÉGE
 12. JÓ és még JOBB SZOKÁSOK FELVÉTELE

Ez hát a mi közös, kis 12 pontunk!

Lépésről, lépésre vegyük át részleteiben mit is jelentenek számomra ezek.

(FONTOS! Az itt elhangzó gondolatok saját véleményemet tükrözik. A megállapítások mentesek az ítélkezés állapotaitól, pusztán megállapítások, hogy dolgozni tudjunk ezen helyzetekkel, felismerésekkel. Kérlek, gondolkozz, érezz most velem! Tegyük fel, hogy igazam van….de csak addig, amíg elolvasod az írást! Aztán vizsgáld felül! Aztán legyen saját döntés, hogy mi igaz számodra ebből.)

Folytassuk a következővel…jöjjön a 8. pont…

8.) MIÉRT helyett HOGYAN:

Na most jött el a pillanat, hogy bemutassam neked D.R.Hawkins-ot. Az Ő munkásságának egy részét, bár inkább remélem, hogy ismered amit alkotott. Esetleg egy pár könyvet, vagy előadást, gondolatot, talán valami hanganyagot.

Ha nem, hát nem. (Ha igen, hát mérhetetlen örülök.)

Szóval ennek a jó embernek van egy olyan technológiája, – könyvekkel, gyakorlatokkal, több ezer eset leírással – mely szerint az érzéseket 0-1000-ig kineziológiai teszteléssel bekalibrálta. Azaz, létrehozott egy skálát, melyen lentről felfelé megjelenítette az érzéseket, és közben egyfajta sorrendet hozott létre. Ezt elnevezte tudattérképnek. Peeeeerszeee, ezt a sorrendet nem Ő hozta létre, ez előtte is létezett. Ezt mindannyian érezzük, és belátjuk ennek lineáris működését, annak jogosultságát, hogy a félelem egy alacsonyabb rezgés’, bármit jelentsen is ez.

Szóval elég szerteágazó munkássága megragadta a figyelmem. Természettel, a természetessel teli munkássága magával sodort. Elkezdtem nézegetni, olvasni, hallgatni, utánanézni…és az lett belőle, hogy elkezdtem azonosulni a rendszerével. Hangsúlyozom a rendszerével!

(Kis kitérő: Mindig, minden alternatív techonlógia esetén a rendszer a kulcs, nem az oktató, a személy. Amit alkotott, az a lényeg, a személy nélkül. Így megmarad az a magas eszmei érték, mely ezekben az ideákban megtalálható. Ebben az esetben, mint ember is felnézek rá, de ez most csak plusz.)

De le kellett fordítanom magamnak, a kis egyszerű férfi agyamnak. Annak a deákcsabának’, működésnek, ami önvalóm. Így ezt a mérhetetlenül nagyszerű rendszert – amit egyéb iránt ajánlok mindenkinek – leegyszerűsítettem, vissza butítottam a magam szintjére. Csak azért, hogy jómagam is megértsem, és magamévá tudjam tenni. Így hoztam létre a hawkinsi rendszer alapján a magam HAWKINSI HÁRMAS RENDSZERÉT.

Ez a rendszer a 3D, azaz a három dimenzió alapján 3 fázisba képes jutni ebben az életben.

FÉLELEM – (NEM)AKARAT – SZERETET

Az egyén három állapotban létezik folyamataiban, élete során. Ez a három tér a félelem, akarat és szeretet állapotai. Ezek három dimenziós rendszerek ebben a vonatkozásban. De valójában több dimenziót képviselnek. Mégis a megértés végett maradjunk a 3D-nél. Amikor az életemet élem, ezek az állapotok váltják egymást. Mint a légzésben, vagy a geometriában, üzletben, és sorolhatnám. A lényeg, hogy akkor, amikor élem az életem, és egyik élethelyzetből megyek a másikba, folyamatosan találkozom a félelem-akarom-szeretet hármasával. Amikor ez történik, akkor, ezen helyzetekben felvetődik egy kérdés. Ez a kérdés. hangoltságtól függően más.

No, itt jön a MIÉRT meg a HOGYAN!

Ugyanis azt figyeltem meg, hogy attól függően, hogy hova vagyok kalibrálva, hova hangoltam magam épp, egy kérdés köré rendeződik a működésem.

A félelem állapotaiban a MIÉRT kérdése motoszkál a fejemben. Természetesen azt hozzá kell tenni, hogy nem egyen állapotban vagyok. Ez egy folyamatosan változó hangoltság. De leginkább ebben a térben működve EZ jelenik meg.

(Azt is hozzá kell tenni, hogy a táblázat a SEMMI, vagy halál állapotát is tartalmazza’.(alul és felül, a táblázat legalján, és legtetején) Ebben az esetben nem jelenik meg kérdés a fejemben, értelem szerűen. Viszont megmutatja, hogy a legalul elhelyezkedő állapot azonos’ a legfelül elhelyezkedő állapottal is. Ugyanis a meghaladás azonos a meghalással. Mivel csak kilépve az eddigi teljes tudatzónából tudom meghaladni magam. Ehhez meg kell halnom. Lehet testben is, lehet csak tudatban. Ezért a megvilágosulás, vagy általam csak MINDENTMEGÉRTÉSNEK nevezett állapot azonos a halállal, újjászületéssel. De energetikailag ennek kell történnie. Ezért nem olyan rossz’ egy buddhista rendszerben a halál. De ez nem az én asztalom.)

 

A MIÉRT – a FÉLELEM állapotai – egy olyan állapot, amikor passzív állapotban vagyok, egyfajta kiszolgáltatottságban, és azt várom az élettől, hogy mutasson utat. Hozzon döntést helyettem, és adja meg a lépéseket. Közben pedig azt érzem, hogy nem ezt az életet szeretném élni, és valamiért kibabrál velem a Világ. Fel is teszem a kérdést: “MIÉRT?”

“MIÉRT? Miért pont én?

Miért pont velem történik ez?

Miért nem lehet békében, harmóniában élni?” …stb.

A MIÉRT állapotaiban ez egy  természetes kérdés. Nem merül fel, hogy lehetne másként. Ezért nincs is mit elítélni rajta. Mégis, később EZT tesszük. Ítéletet mondunk mások és magunk felett. Pedig…pont ezt kellene elhagyni, és gyakorolni az ELFOGADÁS állapotait. Elfogadni, hogy MOST ebben a helyzetben vagyok. Elfogadni, hogy most passzív vagyok.

DE MINDEZT CSAK EGYETLEN PILLANATIG!!!

Nem tovább! Elfogadni, de csak azért, hogy legyen megengedése ennek az állapotnak is, hogy át tudjak jutni rajta. Azért.

Amikor MIÉRT van, akkor leginkább nincs JELEN, de ahogy eljutok a magasabb rezgésig, úgy már megjelenik egyre többször. Ilyenkor a MÚLT és JÖVŐ alternatív csúsztatásai adnak megoldást arra, hogy azt merjem hinni, jól látom, hogy én vagyok kiszolgáltatott.

A MIÉRT állapotai 20-174-ig, szégyentől a haragig terjed. A HARAG állapota választja el a MIÉRT-et a HOGYAN-tól. A PASSZIVITÁS-t az AKTIVITÁS-tól. (Itt eltérek kicsit Hawkins-tól, mert Ő a harag felett a büszkeség állapotát is ide sorolja, de erről máskor.) A Harag hozza el a passzivitásban levő félnek az aktivitás első, elsőre negatív’ állapotát. Ami ha folytatódik, akkor pozitívvá válhat. Amennyiben megmarad a cselekvés.

 

Abban az esetben, ha jobban hangolt vagyok, akkor már nem a MIÉRT jelenik meg központi kérdésként. Akkor bekúszik a HOGYAN kérdésköre, amikor eljutok az AKARAT / NEM AKARAT állapotaiba. Ebben az esetben – 175-499-ig, a büszkeségtől az ésszerűségig terjed – a belső kérdés a HOGYAN lesz. Ez már egy konstruktívabb tér, itt már aktivitásban vagyok egyre inkább, ahogy megyek felfele az érzelmi skálán.

Az AKARAT fentről nézve a SZERETET állapotaiból nézve egy relatíve negatív állapot, egy viszonylagos erőszak. Lentről, a FÉLELEM állapotaiból viszont tetterő. Onnan az akarás egy célirányos cselekvés, mely kimozdult a tétlenségből, és tenni akar.

Ilyenkor az a kérdéskör jelenik meg, hogy…megjelenik a félelem is, igen, de megjelenik a tenni akarás; a MIÉRT felsejlik, de megjelenik a cél, a valami ellen, vagy valamiért állapota, és megjelenik a kérdés:

HOGYAN?

Hogyan lehetne ezt a helyzetet megoldani, feltárni, rálátni…stb?

Hogyan kerültem ebbe a helyzetbe, mi a megoldása?

 

Ez persze nem a vége a lehetőségeknek, mert ha ezeket meghaladom, megjelenik a SZERETET állapota, állapotai. Ilyenkor okafogyottá válik a kérdés. Azaz NINCS kérdés. Válasz van. Kiáramlás van, létezés, és jelen pillanat van. Az érzelmi skála itt 500-1000-ig terjed. Szeretettől a megvilágosulásig, a mindent megértés állapotáig. A teremtés egyre inkább nem mozgásban nyilvánul meg. (Ez persze nem jelenti a mozgás nélküliséget! Ahogy pl. a csikungban is szinte mozgás nélkül történik meg a csí áramoltatása.)

A SZERETET állapotaiban a test egyre nehezebben követi az érzéseket. Mivel rezgése egyre inkább az éteri irányba húz. Ezért jelenik meg leginkább, és legtöbbször a betegség, mely nem végezni akar valójában velem, hanem pont a kiegészítő energiát adja a test számára, egy megoldatlan, feloldatlan érzés okán. Vagyis a betegség kiegészíti energetikailag a test számára a megtapasztalást. Eljuttat abba az állapotba, ahova elsőre nem juthatok érzésben, a testben, a betegség megjelenése nélkül. (A betegség csak akkor jelenik meg, amikor az öt természettőrvény megvalósul. Lásd Újmedicina, természettörvények.) Ahogy idősebb korban lelassul a test, az áramlás, azzal együtt egyre inkább megjelenik a befele figyelés állapota is. Megjelenik a magasabban hangoltság, és megjelenik magától’ a SZERETET. Vagyis amikor eljutok a magasabb hangoltság állapotába, léphetek ki a testből, a keret rendszerből, mely számomra a tapasztalásokat adta, egy életen át. A SZERETET felsőbb régióiban a test már nem képes kapcsolódni az energetikai állapotaimhoz, persze csak is akkor, ha ezt nem gyakoroltam be előtte. Mert erről meg a MEDITÁCIÓ szól. A test és a jelen pillanat összehangoltságának és megtartásának’ képességéről.

A SZERETET állapotaiban elérem a célomat’, megvalósulok, megértem a mindenség dinamikáját és nem csak hogy elfogadom, de meg is élem annak azonosságát önmagammal. A HALÁL ennek a beteljesülése. Ahogy a SZÜLETÉS is az volt. Egy dimenzió kapu, mely rányitja kapuit a tapasztalásra, és megjelenik, formát ölt. Ezért van az, hogy a haldokló ugyanúgy nem képes már használni az érzékszerveit, a testét, mint a születő. Ugyanaz a magas rezgés mindkettő. A kör bezárul. Nézzed akár lentről, vagy fentről, de a teljesség itt a földön van. A JELEN pillanatban, a CSELEKEDETEKBEN, önmagam felismerésében. Ezért cél maga az Út. Isten éltessen minden megszületőt, Megtapasztalót, aki részt vesz e körforgásban. Nemtől, színtől, mérettől, értelemtől és hozzáállástól függetlenül mind Tanítók vagyunk. Mind részesei vagyunk az EGY állapotának, a Teremtésnek. Mind Alkotók és egyben elszenvedők is vagyunk. Ahogy a helyzet, – a Mindenható, azaz Mi Magunk – hozza.

Gondolkodtál már azon, hogy miképp lehet az, hogy amikor megszülettél, akkor mindenki imádta bőröd illatát? Nézték, ahogy alszol, és már attól is elaléltak a Családban, ha pukiztál egyet? Hogyan lehet az, hogy most, mikor már elmúltál 19 nem rajong érted mindenki ezzel a rajongással??? MIÉRT? HOGYAN? Ugyanúgy megérdemelnéd ezt a csodálatot! Sőt, még meg is éltél pár olyan évet, amit nem mindenki tudott! Amikor meg mered élni EZT az állapotot önmagad csodálataként, akkor vagy helyeden’! Akkor vagy önazonos! Akkor válik tartóssá a SZERETET az életedben. Mert ekkor a többiek is észre veszik, mert TE veszed észre először. Mert csodálatos vagy, még akkor is, amikor lankad a bőröd. A Tested elveszti tónusát, a vizet, a feszességet. De a nagyszerűség nem a bőr nagyszerűsége, hanem a létezés minőségéé. A Jelen pillanaté!

Ahhoz, hogy elindulhass, bármikor, bárhol is vagy rezgésben, energiában….az a FÉLELEM, annak megfigyelésének képessége, állapotai. Ezért javaslom a MIRE JÓ A FÉLELEM előadásomat figyelmedbe. Kérlek töltsd ki a kérdőívet is, hogy tovább bővüljön a válaszaink köre!

 

Összefoglalva:

SEMMI vagy HALÁL állapotában; NINCS Bennem kérdés

FÉLELEM állapotában; MIÉRT

(NEM) AKARAT állapotában; HOGYAN

SZERETET állapotaiban; NINCS Bennem kérdés

 

VÉGÜL: 

A jelenlegi helyzet abba az irányba tol minket. Engem és Téged is, hogy egyre inkább vállaljunk felelősséget, egyre inkább legyünk teremtők és hozzuk meg saját döntéseinket. Persze ez azt is hozza, hogy ettől még inkább a teremtés tere felé tol a tér, vagy Teremtő, de a lényeg akkor is ez. A letargikus állapotokból, a félelem és alkotás-, létrehozás mentes helyzetekből a magasabb rezgés felé indultunk el. A folyamat, a jelenlegi karantén helyzet ezt a lehetőséget adja most is. Egyszerűen azon keresztül, hogy megfigyeled magadban a belső kérdést, megtapasztalhatod hova vagy hangolva. Majd egyre kifinomultabban felfedezheted ennek részletességét, és eljuthatsz oda, hogy a teljes hawkinsi rendszert már érzékeled.

Ahhoz, hogy ehhez hozzá kezdj ez az elnagyolt’ rendszer lehetőséget biztosít a kezdeti sikerekhez. Egy biztos a félelem érzésén sokszor át fogsz menni. De ettől mától ne tarts! Használd ki megfigyelésre, fókuszban tartásra, meditációra!

Továbbra is csak azt tudom mondani, amit előző bejegyzésemben: “A félelem felülről nézve támogatás! Egy magasabb rezgésből csak olyat tudok javasolni neked, ami elsőre a félelem érzését hozza. De csak azért, mert én látom a többet, a jobbat benned. De csak a nézőpontom miatt, meg mert ugyanazt a szeretetet szeretném neked is, mint magamnak! A félelem ezért ugyanúgy eszköz lehet. Ugyanúgy eszköz kell legyen, mint a pozitív eszközök az életben. És ez hozza a sikert számomra, önmagam meghaladását, a felismerést, a mindenmegértését’.”

Használd a félelmet, tedd eszközzé, és tudd, ha jön, valamit meghaladtál, csak tovább kell menned! 

Jelentkezz az ONLINE előadásra, műhelymunkára! A “MIRE JÓ A FÉLELEM” műhelymunka-előadásomra. Amennyiben szeretnél másképp tekinteni félelmeidre, jelentkezz az online verzióra, és értékeld át félelmeidet!

 

Jóegészség’

Csaba

Leave a Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.